Årsmöte

Hej alla nordpolmedlemmar!
Nu är det äntligen dags för det ni alla har väntat på:
NORPOLS ÅRSMÖTE 2012!

Datum: 29 Novermber 2012
Tid: 12.00-13.00
Plats: Hörsal B, Samhällsvetarhuset

Att behandla på mötet:
– Redovisning av året 2012.
– Planerna inför framtiden skall smidas
– Omröstning ang. ansvarsfrihet kommer att ske
– Val av ny styrelse!

De platser inom Nordpols styrelse som finns att söka är:
Ordförande (1st)
Vice ordförande (1st)
Kassör (1st)
Sekreterare (1st)
Ledamotsplatser (8st)

Ansökan sker till valberedningen på val@nordpol.se .
Så här ser mailet ut från valberedningen:
”Kära Nordpolare!

Nordpols styrelse behöver förstärkning och den 29 nov hålls årsmöte och nyval.
Nominera dig själv eller någon annan du anser kompetent och lämplig för någon av
styrelseposterna. I nomineringen ser vi gärna att du skriver en rad om dig själv eller
den du nominerar samt vilken termin den nominerade går. Styrelsearbetet är inte bara
en merit för det framtida arbetslivet utan även vid utland studier.

En fungerande styrelse med engagerade medlemmar är en viktig del till de sociala
aktiviteter som vi programstudenter är intresserade av att delta i, så som sittningar,
studiebesök och idrottsevenemang. Samtliga platser är alltså vakanta (ordförande,
vice ordförande, sekreterare, kassör samt 5 ledamot poster) Vi vill även påminna er
i den nuvarande styrelsen som önskar fortsätta med styrelsearbetet att skicka in en
nominering.

Valberedningen behöver erhålla nomineringen senast måndagen den 19 nov kl 12:00,
och därefter kommer de nominerade att kontaktas via e-post eller telefon för en kortare intervju.

Välkommen in med nomineringar!

Vänliga hälsningar,
Valberedningen”

Vi vill uppmuntra er att söka till styrelsen. För att Nordpol skall kunna fortsätta med mottagningen samt andra studentaktiviteter så behövs en styrelse. Dessutom är det meriterande att ha suttit i en styrelse, bland annat vid ansökan till utlandsstudier.

Vi hoppas att vi får se er alla den 29 november kl 12.00!
Dokument inför årsmötet kommer att vara er medlemmar till handa inom kort.

Med vänlig hälsning

Nordpols styrelse