Handlingar till årsmötet 2012

Hej!

Norpdols årsmöte 2012 kryper allt närmare och i här har ni alla handlingar. Dessa dokument rekommenderas ni att ha läst igenom eftersom omröstning kommer att ske angående dessa vid årsmötet.

Handlingarna är:

Vi vill uppmana dig att komma på detta årsmöte eftersom det faktiskt är just din förening vid Umeå universitet och det är ditt studentliv det indirekt beslutas om. Det behövs en viss röstlängd för att kunna genomföra dessa omröstningar och ta beslut, därför är just ditt deltagande viktigt. Dessutom hoppas vi att det inte undgått någon att det ingår fika för de deltagande vid årsmötet.

Årsmötet är till för Nordpolmedlemmar, därför ber vi er även att ta med kårlegitimation för att säkerhetställa att ni är medlem i Nordpol.

Vi ses den 29/11 kl 12.15 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset!

Med vänlig hälsning,
Nordpols styrelse,
genom Johanna Ask, Ordförande.