Rese-/boenderäkning – sista chansen

Klockan 15.30 kommer jag att tömma postfacket, har man inte lämnat in rese-/boenderäkningen då så kommer ens möjligheter att få ut ersättning för sina utlägg inför, under och efter Stockholmsresan att vara ytterst begränsade, för att inte säga på gränsen till obefintliga.

Kom ihåg att alla som har bott eller rest med Nordpol ska lämna in blanketten! De som inte rest med Nordpol, men ändock åkt kollektivt längs marken (buss/tåg), kompletterar reseräkningen med kopior av kvitton.

Har er hund ätit upp ert kopieringskort eller om blindtarmen slutat fungera så ni inte hinner skriva ut till tidigare nämnd tidpunkt så får ni höra av er.

http://www.nordpol.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/reserakning_sthlm.pdf

Hälsningar
Nordpols styrelse genom
Wilmer Prentius
Kassör Nordpol
073-833 34 14