Nyval Nordpol

Kära Nordpolare!

Nordpols styrelse behöver förstärkning och den 20 november hålls årsmöte och nyval av styrelse. En helt ny styrelse ska utses som består av 8 ledamöter samt ordförande och viceordförande.
Nominera dig själv eller någon du anser kompetent och lämplig för någon av styrelseposterna.
I nomineringen ska du skriva ett personligt brev på max en halv sida om dig själv, följande punkter bör ingå.

*Lite om dig själv (intressen, ålder, bakgrund)
*Vilken post du nominerar dig själv till (dvs ordförande, vice ordförande eller ledamot)
*Varför just du är lämplig att sitta i Nordpols styrelse
*Vad du skulle tillföra
*Om du har idéer på hur Nordpol skulle kunna förbättras
*Tidigare erfarenheter/meriter
*Vilket program och termin du går
Det är även tillåtet att nominera någon annan du anser vara lämplig för en post. Beskriv då varför du tyckercatt just denna person ska bli vald.

Vi vill även påminna er i den nuvarande styrelse som vill fortsätta med styrelsearbetet att skicka in en nominering.

En fungerande styrelse med engagerade medlemmar är en viktig del till de sociala aktiviteterna som vi programstudenter är intresserade av att delta i så som sittningar, studiebesök och idrottsevenemang.
Styrelsearbetet är även en merit för framtida arbetslivet och vid ansökan till utlandsstudier.
Valberedningen kommer att hålla kortare intervjuer med samtliga sökande inför årsmötet informstion om tid och plats för intervjuerna om tid och plats för intervjuerna kommer att skickas utvidsenare tillfälle.
Skicka in sin ansökan senast fredagen den 1 november til: val@nordpol.se

Hälsningar
Valberedningen