Handlingar till Stormöte 23/2

Nu är det endast en vecka till Nordpols Stormöte som alltså kommer äga rum måndagen den 23 februari 2015 kl 15.15 i Samvetet.

På mötet är alla som köpt kårmedlemskap och ingår i kårföreningen Nordpol välkomna.

Vad är ett stormöte?
Nordpol håller i början av varje vårtermin ett stormöte med huvudsyfte att ge föregående styrelse ansvarsfrihet. Detta är också ett bra tillfälle som medlem att få insyn i vad styrelsen och föreningen gör.

Självklart bjuder vi på fika!

Ses där!

/Styrelsen

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2014

Bilaga 2-Resultat och balans

Bilaga 3 – Valberedningensnominering

Föredragningslista Nordpols stormöte 2015