Kallelse till Nordpols extra årsmöte med fyllnadsval

Härmed kallar Nordpols styrelse till extra årsmöte med fyllnadsval.

Mötet kommer att hållas den 28 maj klockan 12.15 i S307.

På det extra årsmötet kommer fyllnadsval att göras för styrelseposter som blir vakanta inför höstterminen. Mer information om vilka poster som kommer gå att söka, samt hur ansökan går till, kommer senare. Börja redan nu fundera på om du vill ingå i Nordpols styrelse samt vad du kan bidra med till föreningen!

För att få närvara på mötet krävs det att du är medlem i föreningen Nordpol. Medlem är alla som köpt kårmedlemskap och studerar vid något program eller någon kurs som ingår i Nordpol.

Handlingar till mötet hittas på www.nordpol.se samt i Nordpolrummet senast den 21 maj.

Vi utlovar fika till lunchefterrätt. Hoppas vi ses där!