Kallelse till Nordpols Årsmöte

NordpolHärmed kallar Nordpols styrelse till årsmöte den 23 november kl 15.05 i S311.På årsmötet kommer en ny styrelse väljas för nästa år.

Är du sugen på att engagera dig i Nordpol och vill söka en av de vakanta posterna så skickar du iväg ett mail till val@nordpol.se senast den 9e november. Du kan även nominera någon annan som du tycker är lämplig för någon av styrelseposterna. För mer information läs den bifogade filen – Val till styrelsen.

Till årsmötet har alla Nordpols medlemmar rätt att lämna in motioner eller frågor till styrelsen. Det kan vara ett förslag på förbättringar eller bara en fundering. Mejla den till ordforande@nordpol.se innan den 9:e november så bemöter vi den på mötet. Självklart är man välkommen att ställa frågor på själva mötet också.

För att få närvara på mötet krävs det att man är medlem i föreningen Nordpol. Medlem är alla de som köpt kårmedlemskap och studerar vid Politices kandidatprogram, Statistikerprogrammet, Internationell kris- och konflikthantering samt frikursare i Freds- och konfliktstudier eller Statistik. Kom ihåg att ta med kårleg.

Handlingar till mötet hittas på www.nordpol.se samt i föreningens lunchrum (våning 1 i samhällsvetarhuset) senast den 16:e november.

Vi utlovar fika och eventuellt en överraskning. Hoppas vi ses där!
Hälsningar, Styrelsen

Val till styrelsen