Handlingar till stormöte 18/2

Nu är det endast en vecka till Nordpols Stormöte som alltså kommer äga rum måndagen den 18 februari 2016 kl 13.15 i S304.

På mötet är alla som köpt kårmedlemskap och ingår i kårföreningen Nordpol välkomna.

Vad är ett stormöte?
Nordpol håller i början av varje vårtermin ett stormöte med huvudsyfte att ge föregående styrelse ansvarsfrihet. Detta är också ett bra tillfälle som medlem att få insyn i vad styrelsen och föreningen gör.

Självklart bjuder vi på fika!

Ses där!

/Styrelsen

Föredragslista Nordpols stormöte 2016:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=05a5bdd13a&view=att&th=152d21a9ec1f708a&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_ikiaz3uj0&safe=1&zw

Bilaga 1, Nordpols verksamhetsberättelse 2016:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=05a5bdd13a&view=att&th=152d21a9ec1f708a&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_ikiazf201&safe=1&zw

Bilaga 2, Resultatrapport:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=05a5bdd13a&view=att&th=152d21a9ec1f708a&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_ikiazsxu2&safe=1&zw

Bilaga 3, valberedningens nominering till polriksrepresentant 2016:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=05a5bdd13a&view=att&th=152d21a9ec1f708a&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_ikiqqirc3&safe=1&zw