Handlingar till det extra årsmötet 19/5

Nu är det endast en vecka till Nordpols extra årsmöte som alltså kommer äga rum torsdagen den 19 maj 2016 kl 12.15 i S306.

På mötet är alla som köpt kårmedlemskap och ingår i kårföreningen Nordpol välkomna.

Syftet med mötet är att fylla de vakanser som uppstår i styrelsen till hösten. De poster som kommer tillsättas är: ordförande, vice ordförande samt tre styrelseledamöter.

Vi bjuder självklart på fika!

Handlingarna följer nedan.

Föredragningslista-Extra-årsmöte-med-Fyllnadsval-160519

Nomineringsbeslut-fyllnadsval