Kallelse till Nordpols årsmöte 2016

Härmed kallar Nordpols styrelse till årsmöte den 29:e november kl. 15.05 i s206.

På årsmötet kommer en ny styrelse väljas för kommande verksamhetsår. För mer information om detta eller för att söka till styrelsen, mejla val@nordpol.se. Styrelsen kommer även presentera ett förslag till stadgeändring.

Vänligen notera att även Samvetets nuvarande medlemmar får söka till nästa års styrelse.

Till årsmötet har alla Nordpols medlemmar rätt att lämna in motioner eller frågor till styrelsen. Det kan vara ett förslag på förbättringar eller bara en fundering. Mejla den till ordforande@nordpol.se innan den 15:e november så bemöter vi den på mötet. Självklart är man välkommen att ställa frågor på själva mötet också.

För att få närvara på mötet krävs det att man är medlem i föreningen Nordpol. Medlem är alla de som köpt kårmedlemskap och studerar vid Politices kandidatprogram, Statistikerprogrammet, Internationell kris- och konflikthantering samt frikursare i Freds- och konfliktstudier eller Statistik. Medlem är även kårmedlemmar som studerar vid Samhällsvetarprogrammet och frikursare i Statsvetenskap i och med det stundande upptagandet av Samvetet i Nordpol.
Kom ihåg att ta med kårleg.

Handlingar till mötet hittas på www.nordpol.se samt i föreningens lunchrum (våning 1 i samhällsvetarhuset) senast den 22:e november.

Vi utlovar fika :) Hoppas vi ses där!
Hälsningar, Styrelsen