Handlingar till årsmöte 29/11

Nu är det endast en vecka till Nordpols Årsmöte som alltså kommer äga rum den 29:e november i S206 klockan 15.05.

Vi kommer bjuda på fika och dela ut föreningsväskor till våra medlemmar som köpt kårleg. Det är riktigt fina ryggsäckar så kom och ta med kårleget! Detta gäller endast medlemmar som inte har Nordpolryggsäck sedan tidigare.

Vi kan dela ut väskorna gratis till er tack vare ett antal samarbetspartners som varit med och bidragit. Därför riktar vi ett stort tack till Statsvetenskapliga Institutionen, Handelshögskolan samt Fackförbundet ST.

Om redan nu vill veta vad årsmöte kommer handla om är det bara att titta i bilagorna nedan.

Mycket välkomna!

/Styrelsen

Föredragningslista Nordpols årsmöte 2016

Bilaga 1 – Verksamhetsplan 2017

Bilaga 2 – Preliminär budget 2017

Bilaga 3 – Proposition

Bilaga 4 – Förslag till stadgeändring i sin helhet

Bilaga 5 – Valberedningens förslag till ny styrelse