Om Nordpol

Vad är Nordpol?
Nordpol är en kårförening under samhällsvetarsektionen Samsek vid Umeå studentkår. Alla studerande på politices kandidatprogrammet, programmet för internationell kris- och konflikthantering, samhällsvetarprogrammet och statistikerprogrammet vid Umeå universitet är medlemmar i Nordpol men även studenter som läser kurser i statistik, statsvetenskap, genusvetenskap och freds- och konfliktstudier.

Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor. Nordpol företräder sina medlemmar i bland annat politices-programmets ledningsgrupp, Samseks sektionsstyrelse och nationalekonomiska institutionens utbildningsutskott.

Vad gör Nordpol?
Utöver att företräda medlemmarna i olika frågor arrangerar Nordpol årligen studieresor, sittningar, sportevenemang och mycket mer. Många av evenemangen är helfinansierade för Nordpols medlemmar. Det finns som sagt någonting för alla och den som känner sig intresserad av föreningsverksamhet uppmanas att engagera sig, vilket är ett ypperligt tillfälle att öva upp färdigheter i representation samt en möjlighet till insyn i universitetsstrukturen.

Kontaktuppgifter till föreningen och styrelsen hittar du här.