Kallelse till extra årsmöte 31/5

Med anledning av föreslagna förändringar av Nordpols stadgar kallar vi till ett extra årsmöte torsdagen 31/5 kl 12.00-13.00 i sal S312, Samhällsvetarhuset. Eftersom det i den föreslagna stadgeändringen bland annat kommer innebära en ny reglering av medlemskapet i föreningen så berör detta alla som går Politices kandidatprogram och bör därför vara av intresse.

Styrelsen yrkar att det extra årsmötet antar bifogat förslag på revidering av stadgarna, för att genom ändringarna komma i fas med nuvarande praxis samt gällande lagstiftning när det kommer till medlemsfrågan. De reviderade stadgarna innehåller även tydliggöranden gällande Nordpols relation gentemot Umeå studentkår och Samhällsvetarsektionen samt förändring av kontrollstruktur av föreningens löpande arbete.

Stadgerevideringsförslag.

Ny termin och snart årsmöte

Styrelsen hälsar (om än någon sent) alla välkomna tillbaka efter jul- och nyårshelger.

På dagens styrelsemöte beslutades att Årsmöte skall hållas den 29 februari dvs. på självaste skottdagen. Då kommer bland annat val av ny styrelse att genomföras. I nuläget är det lite oklart om hur många platser som finns tillgängliga men klart är att ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare kommer att bytas ut. Utöver det finns det några ledamotplatser.

Ansökan till styrelsen skickas till val@nordpol.se. Skriv vilken post ni söker, vilken termin ni går och en liten motivering.

Information om plats och exakt tid för årsmötet kommer.

Nu på onsdag (25e) kommer Nordpol ha ett bord i Lindellhallen under hela dagen. Kom dit och hälsa på! Det kanske finns något gott att äta…

Hälsningar

Styrelsen

Motion till stormötet

Alla medlemmar ska ha fått motionen på mail. Jag lägger upp den för allmän beskådan.

Motion till Stormötet 2011-11-09 angående att flytta föreningen Nordpol från Samsek till HHUS

Bakgrund:

Vid årsskiftet 2011-2012 kommer det att bildas en ny Handelshögskola vid Umeå Universitetdär den Nationalekonomiska och den Statistiska institutionen kommer att ingå. Då politiceskandidatprogrammen har både nationalekonomi och statistik som obligatoriska kurser och valbarahuvudämnen ser vi det som relevant att föreningen Nordpol ligger under sektionen HHUS rentorganisatoriskt.

Fördelarna med att Nordpol flyttas över från sektionen Samsek till HHUS är flera. HHUS har en stabilorganisation och ekonomi. De kontakter som HHUS:s näringslivsutskott har på arbetsmarknadenär en tillgång i vägen ut på arbetsmarknaden och HHUS:s styrelse har gjort det tydligt att det viden förflyttning av Nordpol kommer ske en utvidgning av arbetslivskontakterna, så att kontaktersom rör studenter vid politices kandidatprogrammen kommer att knytas. HHUS har ett brastudentinflytande då det har representanter på alla nivåer på Universitetet, såsom fakulteten,institutionerna, programkommittéerna och i andra relevanta forum som rör medlemmarna iföreningen. Detta är något som kommer att utvidgas vid en förflyttning av Nordpol till HHUS så attutbildningsbevakningen på alla nivåer även rör de som läser politices kandidatprogrammen.

HHUS har redan en etablerad utbildningsbevakning i de Juridiska, Statistiska och Nationalekonomiska institutionerna och kommer att arbeta för att etablera det även i den Statsvetenskapliga institutionen.

Nordpols medlemmar kommer även att få tillgång till E-puben och till alla de sociala aktiviteter somHHUS sociala utskott anordnar.

Yrkande:

Vi yrkar på

att stormötet ska besluta att Nordpol ska flyttas över från Samsek till HHUS.

att Nordpol och HHUS ska inleda en process där man ser över båda parternas stadgar, och att manförbereder en omorganisering.

att Nordpol och HHUS ska inleda ett arbete att hitta relevanta samarbetspartners påarbetsmarknaden som riktar sig mot studenter på politices kandidatprogrammen.

Sara Williams                                      Sebastian Troff

Extra stormöte

Stormötet kommer att äga rum den 9 november kl 17.00 i hörsal D. Vi ska besluta om styrelsen ska föra vidare processen med HHUS och, i så fall, ta fram förslag till ändringar i Nordpols stadgar. Blir det ett nej på stormötet kommer den processen att läggas ner.

Motionen som beslutet ska tas kring kommer att komma upp på hemsidan inom kort.

Vid årsmötet, som hålls innan februari månads slut, ska det beslutas om det eventuella förslaget blir verklighet.

Vid senaste stormötet valdes fyra nya styrelsemedlemmar in. Vi välkomnar Anna Lundgren, Christoffer Eliasson, Johanna Ask och Marcus Theng till styrelsen. Robin Myte avgår som styrelseledamot (fd. kassör).

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Äntligen!

Vi har fått tillbaka pengarna för stockholmsresan från alla inblandade institutioner och dessa ska ha betalats ut till de som anmält. Det ska (återigen) påpekas att det inte är styrelsen utan institutionerna som varit tröga.

Vid problem: maila kassor@nordpol.se

Stormöte
Glöm inte komma på Nordpols stormöte onsdagen den 19/10 i hörsal D!

DET BJUDS PÅ FIKA!

Det kommer bland annat vara utfyllnadsval och vi kommer diskutera huruvida vi ska stanna kvar under SamSek eller gå in under HHUS.

Det kommer att dyka upp ett evenemang på ansiktsboken inom kort.

Hälsningar
Nordpols styrelse

Stormöte 19/10

Styrelsen kallar härmed till stormöte för Nordpol den 19/10-2011 kl.
17.00 i hSalD.

Vi har en del viktiga frågor att diskutera och besluta om angående
föreningens framtid. Därför är det viktigt att NI kommer! Det kommer
att bjudas på fika.

Vi kommer att skicka ut mer information när stormötet närmar sig.

Det kommer även att genomföras ett utfyllnadsval till styrelsen, det
finns 3 lediga ledamotsplatser. Anmälan sker till valberedningen på
mailen val@nordpol.se senast den 12 oktober. I anmälan ska ni skriva
namn, termin, och varför ni är intresserade av att engagera er i
styrelsen.

Mvh,
Styrelsen

Nya styrelseledamöter i Nordpol!

Under Nordpols stormöte onsdagen den 27/10 skedde ett fyllnadsval till styrelsen.

Valberedningens förslag godkändes och två nya ledamöter valdes in till styrelsen och en ny Vice ordförande utsågs. De nya ledamöterna är Caroline Åkerheilm och Isadora Jonsson och ny Vice ordförande är Ida Hedlin.
Varmt välkomna till styrelsen!

För att se alla i styrelsen kan ni gå in under fliken ”Styrelsen”.

Hälsningar Nordpol

Nordpols stormöte

Nu är det dags igen för er programförenings Nordpols stormöte och alla medlemmar är välkomna!

Mötet hålls den 27 oktober, klockan 15-16 i hörsal C.

Vi kommer hålla ett fyllnadsval där följande platser i styrelsen är tillgängliga:
– Vice ordförande
– Ledamotsposter

Om du är intresserad av en plats i styrelsen anmäl dig då senast tisdag den 19 oktober till valberedningen på val@nordpol.se.

Dagordning kommer att skickas ut en vecka innan mötet.

Vi ses där!