Handlingar till Stormöte 23/2

Nu är det endast en vecka till Nordpols Stormöte som alltså kommer äga rum måndagen den 23 februari 2015 kl 15.15 i Samvetet.

På mötet är alla som köpt kårmedlemskap och ingår i kårföreningen Nordpol välkomna.

Vad är ett stormöte?
Nordpol håller i början av varje vårtermin ett stormöte med huvudsyfte att ge föregående styrelse ansvarsfrihet. Detta är också ett bra tillfälle som medlem att få insyn i vad styrelsen och föreningen gör.

Självklart bjuder vi på fika!

Ses där!

/Styrelsen

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2014

Bilaga 2-Resultat och balans

Bilaga 3 – Valberedningensnominering

Föredragningslista Nordpols stormöte 2015

Nytt på nordpolbloggen

Du har väl inte missat Nordpolbloggen? Där kan du följa politices kandidat, IKK och statistiker programmets studenter från Umeå universitets berättelser om utlandsstudier och praktikupplevelser plus höra från gamla studenter som redan är ute i arbetslivet. Våra senaste inlägg:

Caisa Siikavaara jobbar som handläggare på Migrationsverket.

Anna Lundgren som varit på praktik i Piteå och utbyte i Brasilien.

Carolina Köhler de Castro praktik, Svenska Freds, Stockholm.

Rebecka Paulusson som varit på utbytesstudier i Tromsö Norge.

Michele Cicchetti praktik Region Västerbotten.

In och läs!

https://nordpolbloggen.wordpress.com/

Nya rutiner vid tenta

Denna vecka är tentamensskrivning aktuellt igen för många studenter, är du en av dem? Se då till att du följer denna enkla checklista:
• Var i tid! Vi rekommenderar att du anländer till salen 30 minuter innan utsatt tid för skrivstart och att du sitter på plats i salen senast 15 minuter innan utsatt tid för skrivstart.

• När du kommer in i salen, välj en plats och sätt dig på en gång, gå inte runt i salen och prata inte med de andra studenterna!

•Glöm inte att ta med giltig fotolegitimation. UmU-kortet är ej giltig legitimation.

Detta möjliggör för tentamensvakterna att i god tid informera om regler och dela ut tentorna och minimerar risken för förseningar. Nu har nya regler börjat gälla som innebär att det är obligatoriskt för alla studenter att vara på plats i salen 15 minuter innan tentamensskrivningen ska börja.

Lycka till!

Vi söker en ny representant till Politicesstudenternas Riksorganisation

Nordpol söker nu en representant till PolRiks som är politicesstudenternas riksförbund. Den 23 februari kommer det att hållas ett stormöte där vi röstar fram representant bland kandidaterna.

I uppdraget ingår att föra Nordpols talan i riksorganisationen och fungera som en länk så att all information från PolRiks också kommer Nordpols styrelse till handa. Representanten kommer även finnas med i någon av PolRiks arbetsgrupper som finns till för att exempelvis arrangera evenemang, jobba med arbetslivsanknytning och utbyta erfarenheter mellan föreningarna.

För att söka den uppdraget skickar du ett mail till:

val@nordpol.se senast onsdag 11 februari. Berätta gärna lite kort om vem du är, varför du vill ha detta uppdrag och varför du tycker att det skulle passa dig.

Lite av det vi söker:
– En person som kan ha god kontakt med Nordpols styrelse och som är lyhörd inför de åsikter som styrelsen och tar med sig dessa i sitt arbete med PolRiks.

– Är självgående och tar eget ansvar.

– Visar ett stort engagemang för de uppgifter som PolRiks arbetar med.

Vad sysslar då riksorganisationen med?

Politicesstudenternas Riksorganisation  är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för de föreningar som har till syfte att främja politicesstuderandes intressen när det gäller utbildnings-och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter studietiden. PolRiks möjliggör skapandet av gemenskap mellan framtida kollegor och ska ses som en självklar stöttepelare för medlemsföreningarna. Vi är även en drivande kraft för att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Kallelse stormöte

Nordpols styrelse kallar härmed till stormöte den 23 februari 2015 kl 15.15 i Samvetet. På mötet är alla som köpt kårmedlemskap och ingår i kårföreningen Nordpol välkomna.

Vi kommer vid detta möte att välja en representant för Nordpol till PolRiks styrelse. Mer information om vad uppdraget innebär, samt hur du gör för att söka kommer snart.

Vad är ett stormöte?
Nordpol håller i början av varje vårtermin ett stormöte med huvudsyfte att ge föregående styrelse ansvarsfrihet. Detta är också ett bra tillfälle som medlem att få insyn i vad styrelsen och föreningen gör.

Varför ska du komma?
Du behöver inte vara med i styrelsen för att kunna påverka din förening. Vid stormötet har alla medlemmar rätt att skicka in motioner och frågor till styrelsen, antingen genom att mejla ordforande@nordpol.se eller genom att lägga ett förslag i brevlådan i Nordpolrummet. Har du något förslag på förbättring eller bara en fundering? Skicka då in den senast den 9 februari så bemöter vi den på mötet.

Självklart bjuder vi på fika!

Ses där!

/Styrelsen

Nytt år, ny styrelse

En ny termin har startat på UmeåUniversitet och vi i Nordpols styrelse vill hälsa alla välkomna till ett nytt spännande år. Nytt år betyder även ny styrelse. Vi tackar av den gamla styrelsen och fortsätter arbetet för våra stunder på Campus. Planerna på nya spännande projekt är i full gång och håll utkik på våran hemsida och facebook-sida för nyheter framöver.

Nordpols styrelse 2015

Nordpols styrelse 2015

Nordpols styrelse 2015

Ordförande
Helga Wennstedt

Vice ordförande
Mattias Larsson

Ledamöter
Anton Bergström
Rebecca Bylund
Malin Harnesk
Julia Hedlin
Ronja Holmér
Pasi Huikuri
Olle Lundin
Joel Olsson
Maria Zimmerman

Brysselresa med Polriks

Hej alla Nordpolare!
PolRiks har den senaste tiden spånat på en studieresa till Bryssel och nu är den så gott som färdigplanerad! Det finns totalt 25 platser och vi i Nordpol har blivit tilldelade 5 av dessa.

Datumen som gäller är 22-26 April men kika på den bifogade filen för mer information. Resan till Bryssel står man för själv och transportmedel är därför valfritt.  Vi kommer att lotta ut platserna bland de som anmäler sig.

Anmälan sker genom att skicka ett mail med namn och personnummer till rebecca.bylund@nordpol.se. Lottningen kommer att ske på fredag, den 30e Januari klockan 15. Så se till att anmäla er innan dess!

(Kårmedlemskap krävs)

Ta chansen!

Bryssel PolRiks (1)

Handlingar till årsmöte 20/9

Nu är det endast en vecka till Nordpols Årsmöte som alltså kommer äga rum den 20:e november i Ub 333 kl 15.15.

  • Under mötet kommer vi att förutom ny styrelse, även utse:
  • Studentrepresentant/suppleant till Nationalekonomiska utbildningsutskottet
  • Studentrepresentant/suppleant till Statistiska utbildningsutskottet
  • SAMO (studerande arbetsmiljöombud)
  • Valberedning inför kommande verksamhetsår

Är du intresserad av något av dessa förtroendeuppdrag ska du alltså komma på mötet. Kan du inte närvara men vill söka någon av dessa poster kan du mejla namn och programtillhörighet till ordforande@nordpol.se senast den 19:e november. Självklart är alla som är intresserade av att veta mer om föreningen även välkomna.

Vi kommer bjuda på fika och dela ut föreningsväskor till våra medlemmar som köpt kårleg. Det är riktigt fina ryggsäckar så kom och ta med kårleget! Vi kan dela ut väskorna gratis till er tack vare ett antal samarbetspartners som varit med och bidragit. Därför riktar vi ett stort tack till Statsvetenskapliga Institutionen, Juridiska Institutionen, Handelshögskolan, Stepin24 samt Fackförbundet ST.

ST är ett fackförbund som företräder anställda inom offentliga sektorn men även av oss som studenter. Studentrepresentanter från ST kommer att informera om fackförbundet på årsmötet men vill du veta mer redan nu kan du klicka här: http://www.st.org/student.

Om redan nu vill veta vad årsmöte kommer handla om är det bara att titta i bilagorna nedan.

Mycket välkomna!

/Styrelsen

Föredragningslista Årsmöte 2014
Bilaga 1 – Verksamhetsplan Nordpol 2015
Bilaga 2 – Preliminär budget Nordpol 2015
Bilaga 3 – Stadgerevidering
Bilaga 4 – Valberedningens nomineringar 2015

Kallelse till Nordpols Årsmöte

Härmed kallar Nordpols styrelse till årsmöte den 20 november kl 15.15 i Ub 333.

På årsmötet kommer en ny styrelse väljas för nästa år. För mer information om detta eller för att söka till styrelsen, mejla val@nordpol.se.

Till årsmötet har alla Nordpols medlemmar rätt att lämna in motioner eller frågor till styrelsen. Det kan vara ett förslag på förbättringar eller bara en fundering. Mejla den till ordforande@nordpol.se innan den 6:e november så bemöter vi den på mötet. Självklart är man välkommen att ställa frågor på själva mötet också.

För att få närvara på mötet krävs det att man är medlem i föreningen Nordpol. Medlem är alla de som köpt kårmedlemskap och studerar vid Politices kandidatprogram, Statistikerprogrammet, Internationell kris- och konflikthantering samt frikursare i Freds- och konfliktstudier eller Statistik. Extra välkomna är våra nya medlemmar vid magister/mastersprogrammet i Krishantering och fredsbyggande. Kom ihåg att ta med kårleg.

Handlingar till mötet hittas på www.nordpol.se samt i föreningens lunchrum (våning 1 i samhällsvetarhuset) senast den 13:e november.

Vi utlovar fika och eventuellt en överraskning. Hoppas vi ses där!
Hälsningar, Styrelsen